Definicja Ukończenia- Definition of done

Lista kontrolna różnych typów prac, jakie Zespół powinien zakończyć z powodzeniem, zanim będzie mógł zadeklarować, że wyniki pracy nadają się potencjalnie do wdrożenia. Definicja Ukończenia powinna zostać określona przez Zespół Scrum. Zespół musi posiadać pewną, solidną definicję ukończenia, która umożliwi