Jak stworzyć diagram – bez ściemy

Jeden z mitów w analizie, z jakim się spotykałam, jest taki, że analityk powinien od razu, natychmiast, zrobić rozbudowany dokładny i szczegółowy diagram, w pełni odpowiadający rzeczywistym potrzebom. Taki diagram, jak to wiecie, w książkach o nim piszą – że

Definicja Ukończenia- Definition of done

Lista kontrolna różnych typów prac, jakie Zespół powinien zakończyć z powodzeniem, zanim będzie mógł zadeklarować, że wyniki pracy nadają się potencjalnie do wdrożenia. Definicja Ukończenia powinna zostać określona przez Zespół Scrum. Zespół musi posiadać pewną, solidną definicję ukończenia, która umożliwi