Definicja Ukończenia- Definition of done

Lista kontrolna różnych typów prac, jakie Zespół powinien zakończyć z powodzeniem, zanim będzie mógł zadeklarować, że wyniki pracy nadają się potencjalnie do wdrożenia. Definicja Ukończenia powinna zostać określona przez Zespół Scrum. Zespół musi posiadać pewną, solidną definicję ukończenia, która umożliwi

Backlog retirement – czyli co mamy w planach

Backlog refirement, kiedyś backlog grooming Podczas Sprintu regularnie powinny odbywać się spotkania Pielęgnacji Backlog Produktu. Zgodnie ze Scrum Guide należy przeznaczyć około 10 procent czasu trwania Sprintu na pielęgnację Backlog Produktu. Spotkania Pielęgnacji Backlog Produktu (ang. Product Backlog Refirement) służą