Scrum Master to jedna z dwóch specyficznych i charakterystycznych dla Scrum ról, niewystępująca w żadnej innej metodyce.

Nie jest to kierownik projektu ani żadna inna rola znana z tradycyjnych metod zarządzania.

Odpowiedzialności Scrum Mastera można wyróżnić w następujących działaniach:

  • zapewnianie, że Scrum jest rozumiany i stosowany
  • pomoc w spotkaniach Scrumowych jeśli jest potrzebna lub wymagana
  • przybliżanie teorii Scrum, praktyk i zasad
  • wspierający lider zespołu
  • powodowanie zmian, które poprawią jakość i produktywność
  • wcielanie agility do organizacji.

Scrum Master, by skutecznie pełnił swoją rolę, powinien posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje, a także posiadać właściwe cechy i umiejętności a przede wszystkim posiadać rozległą wiedzę na temat Scrum.

Scrum Master pilnuje, by cały Zespół Scrumowy stosował siędo „założeń teorii Scrum, jego praktyk i reguł”.

Dba również o to, by osoby spoza Zespołu Scrumowego rozumiały specyfikę pracy w Scrum, eliminuje te zachowania, które niekorzystnie wpływają na prace zespołu.

Pomaga on Zespołowi Deweloperskiemu w rozumieniu i rozszerzaniu Definition of Done, nie nakazuje Zespołowi przyjęcie rozwiązań technicznych. W przeciwieństwie do tradycyjnego managera, który koncentruje się na określonych celach(budżet, zakres), Scum Master pomaga Właścicielowi Produktu w zarządzaniu Rejestrem Produktu i pracą z zainteresowanymi stronami.  Uczy technik efektywnego zarządzania Rejestru oraz formułowania jasnych i zwięzłych jego elementów. Powinien także rozumieć zagadnienia i problemy, z którymi może spotkać się zespół developerski w czasie pracy nad oprogramowaniem.

W ciągu dnia pracy Scrum Master wykonuje szereg czynności, który jednak zależny jest od roli, jaką pracownik pełni w organizacji. Jeśli Scrum Master w pełnym wymiarze pełni rolę mistrza młyna, zajmuje się on organizacją codziennych spotkań lub wypadających na dany dzień spotkań scrumowych, dba o aktualizację tablicy zadań, wykresu spa- lania. Jest w ciągłym kontakcie z Właścicielem Produktu i wspiera go w tworzeniu i pie- lęgnacji Rejestru. Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu Scrum – czy to w formie luźnych rozmów z Zespołem przypominającym najważniejsze wartości i zasady Scrum, czy przez formalne szkolenia i warsztaty dla Zespołu, przełożonych lub sfery biznesu. Dużo czasu w ciągu dnia zajmuje mu usuwanie przeszkód i bieżące reagowanie na występujące zakłócenia. Jeśli Scrum Master łączy pracę mistrza młyna z innymi obowiązkami, musi posiadać wysoką umiejętność samoorganizacji oraz płynność w dostosowaniu grafiku do pojawiających się w ciągu dnia kolejnych wydarzeń.

Literatura:

  • Schwaber K., Sutherland J., Scrum Guide, 2013,
  • Chrapko M., SCRUM o zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice 2013,
  • Rubin K., SCRUM, praktyczny przewodnik po (..) metodyce Agile, Helion, Gliwice 2014, s 21390 Schwaber K., Sutherland J., Scrum Guide, 2013,
  • Lencioni P., Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, MT Biznes, Warszawa 2011
Scrum Master [SCRUM]
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published.