Zespół Scrumowy składa się z trzech ról:

  • Scrum Master (Mistrz Młyna, SM),
  • Właściciel Produktu (Product Owner, PO)
  • Zespół Developerski (Development Team, DT).

Są to role opisane w Scrum Guide, specyficzne dla metodyk zwinnych i charaktery styczne dla Scrum. Nie są związane ze strukturą organizacyjną firmy. Określenie, kto w projekcie ma pełnić poszczególne role, jest często jedną z najważniejszych a zarazem najtrudniejszych decyzji w czasie wdrażania Scrum w organizacji:)

Zespół Scrumowy
Tagged on:                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published.