Sprint jest nazwą iteracji w SCRUM.

Jest to okno czasowe, w ramach którego realizowane są wszystkie prace i przeprowadzane są wszystkie zdarzenia scrumowe.

Sprint, zgodnie ze Scrum Guide, może trwać od jednego do czterech tygodni, jednak wybór długości Sprintu w projekcie wynika z ustaleń Zespołu Scrumowego. Warto pamiętać, że długoś sprintu powinna być dostosowana do Zespołu, projektu jaki realizuje i oczekiwań klienta. Ale o tym kiedy indziej 🙂

Sprint powinien mieć czytelnie określony „Cel Sprintu” (ang. sprint goal), będący przedstawieniem podstawowych motywów biznesowych i wartości Sprintu.

Cel Sprintu może wydawać się czasem niepotrzebny, zbędny, ale w gruncie rzeczy działa on jak kierunkowskaz, pomagający całemu Zespołowi podążać w kierunku realizacji założeń na najbliższy okres czasu. Jest wzajemnym zobowiązaniem między Zespołem Deweloperskim a Właścicielem Produktu – Zespół Deweloperski zobowiązuje się zrealizować założony Cel do czasu zakończenia Sprintu, a Właściciel Produktu zobowiązuje się nie zakłócać przebiegu Sprintu, nie przeszkadzać Zespołowi Deweloperskiemu w osiągnięciu przyjętego wspólnie Celu lecz dostarczać na bieżąco niezbędne informacje służące doprecyzowaniu realizowanych zadań. Cel ten powinien być wspólny dla całego Zespołu Scrumowego, być wyrażony w sposób jasny, zwięzły, jednoznaczny i czytelny.

Zakłóceniami Sprintu nazywa się sytuacje, w której Właściciel Produktu – lub inna postronna osoba – zgłasza już po zakończeniu spotkania Planowania Sprintu i ustaleniu Celu Sprintu, nowe wymagania do realizacji. Dotyczy to wymagań zgłaszanych jużpodczas trwania Sprintu, które nie są doprecyzowaniem przyjętych zadań, a nowymi funkcjonalnościami, które nie służą realizacji przyjętego Celu. SCRUM jest otwarty na zmiany, ale wprowadzane w sposób zrównoważony i mający sens ekonomiczny. Zmiana zakresu prac w trakcie trwania Sprintu wprowadza chaos i dezorganizację, w efekcie którego nie zostałby dostarczony potencjalnie działający produkt, na który Zespół Deweloperski „umówił się” z Właścicielem Produktu podczas Planowania Sprintu.

Warto podkreślić, iż SCRUM nie przewiduje „skrócenia” czasu trwania Sprintu. W całym projekcie, długość trwania każdej iteracji powinna być taka sama. Jeśli przyjęty Cel Sprintu staje się nieaktualny albo pojawiają się nowe, pilniejsze potrzeby w rozwoju oprogramowania, to możliwe jest albo przeczekanie do kolejnego Spotkania Planowania Sprintu, albo w ostateczności „przerwanie sprintu”. Przerwanie sprintu jest sytuacją wyjątkową, powodującą natychmiastowe zaprzestanie prac nad wykonywanymi zadaniami i automatyczne rozpoczęcie nowej iteracji przez przeprowadzenie spotkania spotkania Planowania Sprintu. Decyzję o przerwaniu Sprintu może podjąć wyłącznie Właściciel Produktu, ale należy pamiętać, że powinna być ona podejmowana jedynie w ostateczności.

Literatura:

  • Scrum, czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej; J. Sutherland
  • Scrum, praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile, K. Rubin
  • Scrum i nie tylko, teoria i praktyka w metodach Agile, K. Kaczor
  • http://www.projecttimes.com/articles/the-key-to-sprint-success-your-sprint-structure.html
Czym jest Sprint w Scrumie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *