Codzienny Scrum (ang. daily scrum)

Jest maksymalnie piętnastominutowym spotkaniem przeznaczonym dla Zespołu Deweloperskiego. Podczas spotkania członkowie Zespołu dzielą się ogólnym obrazem sytuacji w realizacji Celu Sprintu. Z założenia jest wydarzaniem stałym, czyli powinno się ono odbywać codziennie o tej samej godzinie i w tym samym pomieszczeniu. Dobrze, jeśli przeprowadzane jest na stojąco, gdyż w połączeniu ze ściśle określonym przebiegiem i krótkim czasem trwania spotkania wymusza maksymalne skupienie. W trakcie spotkania każdy z członków Zespołu odpowiada na 3 pytania, związane z realizacją Celu Sprintu: Co robiłem wczoraj? Co będę robił dzisiaj? Jakie widzę trudności (przeszkody), które mogą przeszkodzić w osiągnięciu Celu Sprintu?

Warto zwrócić uwagę, że spotkania te służą realizacji przyjętego Celu Sprintu. Nie są nic nie wnoszącym pytaniem o zrealizowaną pracę, tylko o pracę, która została wykonana by osiągnąć zamierzony w sprincie efekt.

W trakcie wypowiedzi powinny być poruszane wyłącznie zagadnienia dotyczące realizacji zadań z Backlog Sprintu. Nad merytoryką spotkania czuwa Scrum Master, wygaszając rozmowy dotyczące planowanej pracy czy rozwiązywania problemów. W praktyce chodzi o to, że spotkanie służy wymianie informacji, natomiast wszelkie wątki poboczne powinny być pozostawione na “po” spotkaniu 🙂

Codzienny Scrum wpływa przede wszystkim pozytywnie na poprawę komunikacji między członkami i zapewnia przejrzystość pracy w SCRUM. Ilość wykonanej pracy i pojawiające się problemy są jawne dla zainteresowanych, a podczas wykonywania zadań lub zaraz po Codziennym Scrumie członkowie Zespołu Deweloperskiego uaktualniają swoje postępy w realizacji Celu Sprintu. Istotną pomocą dla Zespołu Deweloperskiego jest Tablica Scrum (ang. Scrum Board), składająca się z Tablicy Zadań (ang. Task Board) oraz Wykresu Spalania (ang. Burtdown chart).

Codzienny Scrum – Daily Scrum
Tagged on:                                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *