Scrum – jedna ze zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania, opracowana przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda na początku lat dziewiędziesiątych. Od tego czasu, Scrum zdobył ogromną popularność i jest jedną z najczęściej stosowanych zasad stosowanych przy wytwarzaniu oprogramowania. W międzyczasie okazało się, że scrum może być stosowany nie tylko w projektach IT, a używany jest nawet w domach do zarządzania domowymi obowiązkami 🙂 Scrum określany jest jako framework, czyli ramy postępowania, nie jest to zbiór sztywnych wytycznych. Wszystkie zasady scrum’a zostały opisane w Scrum Guide (tu: link do polskiej wersji językowej Scrum Guide (pl) ).

W wielkim skrócie, Scrum to:

 • dostarczanie działającego, przetestowanego oprogramowania po każdej iteracji;
 • krótkie, trwające 2-6 tygodni iteracje;
 • dostarczanie tego, czego biznes najbardziej potrzebuje;
 • ciągłe udoskonalanie procesu.

Ponadto:

 • Praca w iteracjach.
 • Współodpowiedzialność członków Zespołu.
 • Na bieżąco weryfikowane wymagania, szczegółowa analiza najpóźniej jak się da.
 • Intensywna, bezpośrednia komunikacja.
 • Lekkie, nieskomplikowane modele i dokumentacje.
 • Częsty kontakt z klientem.

Kiedy warto wdrożyć Scrum?

 • Gdy dopuszczalne są zmiany.
 • Gdy trzeba szybko reagować na pojawiające się modyfikacje.
 • Gdy Zespół jest interdyscyplinarny.
 • Gdy klient jest świadomy produktu i współpracuje na etapie jego wytwarzania.

Role w SCRUM – Zespół Scrumowy

Zdarzenia

Artefakty