BPMN ( Business Process Model and Notation) jest językiem graficznego opisywania procesów biznesowych. Za pomocą czterech znaków graficznych (zdarzenie, aktywność, bramka i przepływ), można w sumie opisać większość procesów, jakie zachodzą w organizacji. Na niniejszej stronie będziemy omawiać po kolei każdy z nich (wraz z rozszerzeniami, bo oczywiście nie ma _tylko_ czterech znaków;) ). Zapraszam do lektury!

 

Zdarzenia

Aktywności

Bramki

Przepływy

Tory