[Trochę teorii – cz.3] Porównanie agile i metod tradycyjnych

Metodyki tradycyjne i adaptacyjne różnią się nie tylko sposobem prowadzenia projektu czy dokumentacji, ale przede wszystkim podejściem do ryzyka, adaptacyjno-ści, wartości dla biznesu oraz jakości. Różnice te zostały przedstawione na poniższym rysunku: Rysunek: Porównanie agile z metodami tradycyjnymi, opracowanie własne