[UML] Diagram Przypadków Użycia od strony teoretycznej

Diagram przypadków użycia uznawany jest za najważniejszy diagram w procesie projektowania systemu. Jego “siłą” jest to, że przedstawia funkcjonalności systemu wraz z jego otoczeniem, a na projektowany system patrzy “z zewnątrz”, od strony funkcjonalności dostępnych dla użytkownika. Diagram Przypadków Użycia

[Trochę teorii cz 4] Jakość w metodach kaskadowych i agile

Rozwój oprogramowania metodami agile oznacza zredefiniowanie znaczenia jakości. W tradycyjnym podejściu, trójkąt zarządzania projektem przedstawiany jest jako zależność parametrów projektu, czyli zakresu, czasu i kosztów, które wspólnie wpływają na jakość. Parametry te są od siebie zależne w ten sposób, że