[UML] Diagram Przypadków Użycia od strony teoretycznej

Diagram przypadków użycia uznawany jest za najważniejszy diagram w procesie projektowania systemu. Jego “siłą” jest to, że przedstawia funkcjonalności systemu wraz z jego otoczeniem, a na projektowany system patrzy “z zewnątrz”, od strony funkcjonalności dostępnych dla użytkownika. Diagram Przypadków Użycia