[Trochę teorii cz 4] Jakość w metodach kaskadowych i agile

Rozwój oprogramowania metodami agile oznacza zredefiniowanie znaczenia jakości. W tradycyjnym podejściu, trójkąt zarządzania projektem przedstawiany jest jako zależność parametrów projektu, czyli zakresu, czasu i kosztów, które wspólnie wpływają na jakość. Parametry te są od siebie zależne w ten sposób, że

[Trochę teorii -cz.1] Podstawy teoretyczne metodyk tradycyjnych

Metoda kaskadowa, czyli jedna z tradycyjnych praktyk wytwarzania oprogramowania(1), do 2005 roku była przodującą metodą prowadzenia projektów(2). Model waterfall (wodospad), czyli metoda kaskadowa, nazwę wziął ze schematu kolejnych faz, które następują jedna po drugiej. Model został pierwszy raz przedstawiony przez

[Trochę teorii – cz.3] Porównanie agile i metod tradycyjnych

Metodyki tradycyjne i adaptacyjne różnią się nie tylko sposobem prowadzenia projektu czy dokumentacji, ale przede wszystkim podejściem do ryzyka, adaptacyjno-ści, wartości dla biznesu oraz jakości. Różnice te zostały przedstawione na poniższym rysunku: Rysunek: Porównanie agile z metodami tradycyjnymi, opracowanie własne