Jak stworzyć diagram – bez ściemy

Jeden z mitów w analizie, z jakim się spotykałam, jest taki, że analityk powinien od razu, natychmiast, zrobić rozbudowany dokładny i szczegółowy diagram, w pełni odpowiadający rzeczywistym potrzebom. Taki diagram, jak to wiecie, w książkach o nim piszą – że

[UML] Diagram Przypadków Użycia od strony teoretycznej

Diagram przypadków użycia uznawany jest za najważniejszy diagram w procesie projektowania systemu. Jego “siłą” jest to, że przedstawia funkcjonalności systemu wraz z jego otoczeniem, a na projektowany system patrzy “z zewnątrz”, od strony funkcjonalności dostępnych dla użytkownika. Diagram Przypadków Użycia