[Trochę teorii cz 4] Jakość w metodach kaskadowych i agile

Rozwój oprogramowania metodami agile oznacza zredefiniowanie znaczenia jakości. W tradycyjnym podejściu, trójkąt zarządzania projektem przedstawiany jest jako zależność parametrów projektu, czyli zakresu, czasu i kosztów, które wspólnie wpływają na jakość. Parametry te są od siebie zależne w ten sposób, że

[Trochę teorii – cz.3] Porównanie agile i metod tradycyjnych

Metodyki tradycyjne i adaptacyjne różnią się nie tylko sposobem prowadzenia projektu czy dokumentacji, ale przede wszystkim podejściem do ryzyka, adaptacyjno-ści, wartości dla biznesu oraz jakości. Różnice te zostały przedstawione na poniższym rysunku: Rysunek: Porównanie agile z metodami tradycyjnymi, opracowanie własne

Scrum – wstęp do najpopularniejszej metodyki wytwarzania oprogramowania

Scrum jest najbardziej popularną adaptacyjną metodyką wytwarzania oprogramowania z nurtu agile. Główne założenia podejścia zostały zaprezentowane przez Hirotakę Takeuchiego i Ikujiro Nonakę w artykule The New Product Development Game, opublikowanym w Harvard Business Review w styczniu 1986 roku. Zasady opracowane

Książki o scrum, które dały mi najwięcej wiedzy (praktycznej)

Książki o scrum, które dały mi najwięcej wiedzy (praktycznej)

Cykl Księgozbiór rozpocznę od przedstawienia książek, które najbardziej przybliżyły mnie do zagadnień wykorzystania scrum w różnych projektach, w różnych środowiskach i w różnych zespołach. Z uwagi na osobiste zainteresowania, chęć ciągłego pogłębiania wiedzy a także z przyczyn praktycznych (literatura niezbędna