[Trochę teorii cz 4] Jakość w metodach kaskadowych i agile

Rozwój oprogramowania metodami agile oznacza zredefiniowanie znaczenia jakości. W tradycyjnym podejściu, trójkąt zarządzania projektem przedstawiany jest jako zależność parametrów projektu, czyli zakresu, czasu i kosztów, które wspólnie wpływają na jakość. Parametry te są od siebie zależne w ten sposób, że

[Trochę teorii – cz.2] Charakterystyka adaptacyjnych metod wytwarzania oprogramowania

Dziś będziemy kontynuować teoretyczne dywagacje nt metod wytwarzania oprogramowania, tym razem słów kilka o adaptacyjnych metodach wytwarzania oprogramowania –  znów trochę książkowej teorii i “historii powstania świata” 😉  Z uwagi na trudności wynikające ze stosowania metody kaskadowej, ciągle poszukiwano innego

[Trochę teorii -cz.1] Podstawy teoretyczne metodyk tradycyjnych

Metoda kaskadowa, czyli jedna z tradycyjnych praktyk wytwarzania oprogramowania(1), do 2005 roku była przodującą metodą prowadzenia projektów(2). Model waterfall (wodospad), czyli metoda kaskadowa, nazwę wziął ze schematu kolejnych faz, które następują jedna po drugiej. Model został pierwszy raz przedstawiony przez