Książki o scrum, które dały mi najwięcej wiedzy (praktycznej)

Książki o scrum, które dały mi najwięcej wiedzy (praktycznej)

Cykl Księgozbiór rozpocznę od przedstawienia książek, które najbardziej przybliżyły mnie do zagadnień wykorzystania scrum w różnych projektach, w różnych środowiskach i w różnych zespołach. Z uwagi na osobiste zainteresowania, chęć ciągłego pogłębiania wiedzy a także z przyczyn praktycznych (literatura niezbędna