Backlog Sprintu (ang. Sprint backlog) jest to lista zadań realizowana  podczas Sprintu. W rzeczywistości jest to lista elementów Backlog Produktu, które zostały przyjęte podczas Planowania do realizacji w rozpoczynającym się Sprincie.

Elementy znajdujące się w Backlog Sprintu powinny być dobrze do siebie “dopasowane” tak, by możliwe było realizowanie przyjętego podczas spotkania Celu Sprintu i skuteczne zbudowanie potencjalnie gotowego do wdrożenia produktu (Przyrostu). Do Backlog Sprintu wybierane są Elementy o najwyższym priorytecie.

Backlog Sprintu jest zobowiązaniem Zespołu Deweloperskiego wobec Właściciela Produktu co do zadań, które mają zostaną zrealizowane w kolejnej iteracji.

Tak jak za Backlog Produktu odpowiada Właściciel Produktu, tak Backlog Sprintu należy wyłącznie do Zespołu Deweloperskiego i tylko Zespół może podejmować decyzje z nim związane.

Po utworzeniu Backlog Sprintu, Zespół dokonuje podziału poszczególnych Elementów na konkretne działania wraz z oszacowaniem czasu niezbędnego do ich zrealizowania. Szacowanie to najczęściej wykonuje się w tzw. idealnych godzinach. Bardzo ważne jest realne szacowanie możliwości Zespołu tak, by zapewnić poczucie “stabilności”, czyli zapewnienie komfortu pracy Zespołu,  utrzymać odpowiednio wysokie tempo pracy nad projektem oraz posiadać wiarygodne szacunki terminów dla klienta.

Backlog Sprintu

Leave a Reply

Your email address will not be published.