Retrospektywa Sprintu (ang. Sprint Retrospective)

Jest drugim zdarzeniem kończącym Sprint w SCRUM. Jest spotkaniem wewnętrznym całego Zespołu Scrumowego, umożliwiającym szczerą wymianę myśli dotyczących pracy i realizowanego projektu. Niestety trzeba sobie szczerze powiedzieć, że spotkanie to jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najmniej docenianych praktyk SCRUM.

Cel spotkania

Głównym celem Retrospektywy Sprintu jest spokojne omówienie minionego Sprintu, sposób wykonywania pracy, ustalenie głównych problemów, które negatywnie wpływają na pracę Zespołu czy rozwój produktu. Spotkanie to jest kluczowym czynnikiem poprawiania procesu, a dzięki regularnemu spotykaniu się całego Zespołu pod koniec każdego Sprintu w celu przeprowadzenia inspekcji i adaptacji procesu scrumowego możliwe jest dostosowanie SCRUM do indywidualnych potrzeb danego Zespołu i projektu. Przedmiotem rozmów może być każdy element mający wpływ na pracę Zespołu, czyli proces wytwarzania oprogramowania, komunikacja w Zespole, środowisko pracy, narzędzia itp. Częstą praktyką jest stosowanie przez Scrum Mastera ćwiczeń i gier w przebiegu Retrospektywy Sprintu.

Czas trwania retrospektywy

Jak każde zdarzenie w SCRUM, jest ograniczone czasowo i podobnie jak pozostałe, zależy od przyjętej długości trwania Sprintu. Dla Sprintu trwającego cztery tygodnie Retrospektywa Sprintu trwa 3 godziny, odpowiednio mniej dla Sprintów krótszych (np 1,5 godziny dla 2-tygodniowego). Scrum Guide nie przedstawia wytycznych do przeprowadzenia tego spotkania, pozostawiając Zespołowi samodzielność w jego przebiegu. Za przeprowadzenie spotkania odpowiada Scrum Master.

Warunki powodzenia retrospektywy

Podstawowym warunkiem przeprowadzenia efektywnych Retrospektyw Sprintu jest wzajemne zaufanie członków Zespołu. Wszelkie uwagi, zgłoszone jawnie lub anonimowo, powinny podlegać dyskusji, a Scrum Master powinien z pełnym poświęceniem starać się rozwiązać zidentyfikowane problemy i usunąć zgłoszone trudności.

Retrospektywa Sprintu
Tagged on:                                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *