Przyrost – Increment

Zgodnie ze Scrum Guide, Przyrost (ang. Increment) jest „sumą wszystkich elementów Backlog Product zakończonych podczas Sprintu i wszystkich Sprintów poprzednich”.

Należy pamiętać, że przyrost to potencjalnie gotowy do wdrożenia produkt z kończącego się Sprintu, a więc gotowy element produktu. Powinien integrować się z Przyrostami poprzednich Sprintów nie pogarszając ich jakości. To jednocześnie najmniejsza testowalna część implementowanej funkcjonalności.

By umożliwić określenie czy wytworzony fragment jest gotowy do wdrożenia i czy spełnia warunki niezbędna by uznać go za “ukończony”, stosuje się Definicję Ukończenia (ang. Definition of Done).

Pamiętajcie tylko, że celem Sprintu powinien być potencjalnie gotowy do użycia produkt. A „Potencjalnie gotowy do użycia” nie jest jednoznaczne z wdrożeniem. Decyzje o wdrożeniu produktu podejmowane są przez biznes, natomiast ukończenie pracy nad danym fragmentem systemu oznacza pełną implementację, przetestowanie oraz integracje z resztą systemu. Czyli można rozwijać produkt niezależnie od jego releasów.

Przyrost
Tagged on:                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published.