Lista kontrolna różnych typów prac, jakie Zespół powinien zakończyć z powodzeniem, zanim będzie mógł zadeklarować, że wyniki pracy nadają się potencjalnie do wdrożenia.

Definicja Ukończenia powinna zostać określona przez Zespół Scrum. Zespół musi posiadać pewną, solidną definicję ukończenia, która umożliwi im bez wątpliwości ocenić, czy wykonana przez nich praca ma odpowiednią jakość i może być potencjalnie gotowa do użycia.

Istotne jest to, by DoD była umieszczona w widocznym miejscu (np. na ścianie biura w którym pracują członkowie Zespołu) i dostępna w każdym momencie dla każdego członka Zespołu (oraz interesariuszy). Jeśli nad projektem pracuje kilka Zespołów Scrumowych, powinny one uzgodnić wspólną DoD co zapewni jednakowy poziom jakości wytwarzanego systemu.

Kryterium ukończenia powinno weryfikować m.in. :

  • ponowną weryfikacje założeń projektu;
  • wykonanie testów – jednostkowych, integracyjnych itd.;
  • poprawność kodu– w tym komentarze, poprawność, brak błędów, zgodność ze standardami, umieszczenie w repozytorium;
  • aktualizacje dokumentacji;
  • rozwiązanie wszystkich znanych problemów dotyczącym danego etapu;
  • pozytywne przeprowadzenie testów akceptacyjnych;
  • umieszczenie produktu na serwerach produkcyjnych.

Dobrą praktyką jest tworzenie list kontrolnych definicji ukończenia. Jej pozycje zależeć powinny od wielu zmiennych np. natury budowanego produktu, technologii, organizacji budującej produkt, aktualnie występujących przeszkód itd. 

Charakterystyczne dla DoD jest jej możliwość ewolu- owania wraz ze wzrostem świadomości Zespołu w trakcie procesu produkcyjnego. Zespół mający niewielkie doświadczenie w SCRUM, nie znający natury budowanego projektu, nie będący pewnym technologii jaką powinni zastosować czy trudności orga- nizacyjnych jakie ich czekają, prawdopodobnie zacznie budować Definicje Ukończenia na wysokim poziomie ogólności by wraz z rozwojem projektu móc ją doprecyzowywaći uszczegóławiać.

DoD poddaje się dyskusji podczas zdarzenia adaptacji, czyli Retrospektywy Sprintu, ale nie może być zmieniane w trakcie trwania Sprintu.


Definicja Ukończenia- Definition of done

Leave a Reply

Your email address will not be published.