Kryterium Gotowości – Definition of Done

Jest to jeden z dość popularnych, ale nie ujętych w Scrum Guide artefaktów dotyczący historyjek użytkownika (ang. user stories). Określa, jakie cechy musi posiadać zadanie, aby mogło być wzięte przez zespół „do sprintu” podczas spotkania Planowania.

W praktyce oznacza to najczęściej wyspecyfikowaną historyjkę, gdzie nie ma niewiadomych, które mogłyby znacząco wpłynąć na jej realizację w czasie sprintu. Teoretycznie, zadania nie spełniające określonych przez Zespół wymagań, nie powinny być brane pod uwagę w czasie planowania sprintu i nie powinny znaleźć się w sprint backlog.

Zakres Kryterium Gotowości jest określany przez Zespół Deweloperski, a za gotowość historyjki, jak za pozostałe elementy związane z pielęgnacją backlogu, odpowiada Product Owner.

Kryterium Gotowości

Leave a Reply

Your email address will not be published.